MADe IN CHINA


Tak se jmenuje výstava, na jejímž zahájení jsme se neocitli náhodou. V naší dílně vznikly pro galerii DOX notýsky se třemi náměty od známého čínského karikaturisty žijícího v Austrálii Badiucaa - dva s tématem současné situace na Ukrajině. Bady, jak se mu zkráceně říká, také věnoval na podporu Ukrajiny nemalý obnos, a naše dobrovolnice Natálka z Mariuopolu, která se na výrobě sešitků také podílela, měla možnost mu za to osobně poděkovat. 

Bady je známý svou ostrou kritikou čínské politiky a jejího porušování lidských práv - my jsme se snažili z jeho motivů použít takový, se kterým se můžou ztotožnit i naši zaměstnanci, kteří se o toto téma z různých důvodů nezajímají. Nechtěli jsme za ně vyjadřovat postoje, které v nich nerezonují. A tak jsme zvolili symbol statečnosti, kuráže - tankmana, muže, který při brutálním potlačování demonstrací na náměstí Nebeského klidu před 33 lety stál s taškami v ruce proti tanku a neuhnul. My všichni totiž potřebujeme nějakou dávku kuráže, abychom zvládli životní výzvy - těmi mohou být i nepolitická témata: zkoušky, ztráty, stresy... Přejme si odvahu i pro všední dny a vědomí vděčnosti, že nemusíme čelit výzvám spojeným s bezprostředním válečným stavem jako lidé na Ukrajině. 

Did you enjoy the article?